PERSONVERN

Vi er forpliktet til å beskytte ditt privatliv og din sikkerhet. Når du oppgir personlige opplysninger, vil vi behandle den informasjonen i samsvar med disse retningslinjene, gjeldende australsk personopplysningslov, og internetts beste praksis.

INFORMASJONSSIKKERHET

Vi vil aldri selge dine persondata til en tredjepart. Vi kan bruke dine personlige opplysninger i forbindelse med selskapets markedsføring dersom vi mener at dette kan være av interesse for deg. Du vil alltid ha muligheten til å når som helst melde deg av våre e-post lister.